Зарежда се

OKLYS®

Иновацията в Оклис

OKLYS / OKLYS FORTE e единственият ибупрофен L-аргинин в България.

Ибупрофен L-аргинин (ibuprofen L-arginine)

В търсене на начин как допълнително да се ускори обезболяващия ефект на ибупрофена в края на двадесети век е установено, че комбинацията на ибупрофен и L-аргинин способства многократно по-бързата абсорбция на активното вещество.

Ибупрофен L - аргинин има 2 до 5 пъти по-бърза резорбция, сравнен с продукти, съдържащи рацемичен ибупрофен, t max е 20 минути след прилагане на гладно. (КХП)

Ибупрофен L – аргинин: t max = 20 минути.

t max - времето, за което се достига пикова (най-висока) концентрация в кръвта.

По-бързата абсорбция води до по-бързо облекчаване на болката при еднакъв профил на странични реакции. Проучване от 2017 год.* при здрави доброволци измерва промените в нивата на PGE2 (ензимът, отговорен за появата на болка) спрямо нивата преди приема на различни фармацевтични форми ибупрофен и установява различия.

Макар различните форми да постигат сходни нива на потискане на този ензим, фармацевтичната форма ибупрофен L-аргинин повишава значително спрямо стандартен ибупрофен средно-претеглената инхибиция на PGE2 (простагландин Е2) в осемчасовия период след перорален прием.

Ибупрофен (ibuprofen)

e патентован през 1961 година и представен за пръв път пазара във Великобритания през 1969. От 1983 година е със статут на лекарствен продукт без лекарско предписание.

Откривател на молекулата на ибупрофена - Стюард Адамс е и първият „пациент“, върху когото е тестван неговият обезболяващ ефект. Адамс го използва като лекарство против махмурлук.

Ибупрофен е бързодействащ аналгетик – t max от 1 до 2 часа след перорален прием.

L-arginine

Една от най-често срещаните аминокиселини в природата. Притежава много добра водоразтворимост, поради което се използва като молекула-носител във фармацията. Прикачените към L-аргинин молекули придобиват неговата водоразтворимост и скоростта на тяхната абсорбция се увеличава значително (сигнификантно).

Аргининът повлиява физическия капацитет на организма, на синтеза на NO – основен „враг“ на атеросклерозата - участва в синтеза на растежния хормон и редица протеини.

OKLYS / OKLYS FORTE e единственият ибупрофен L-аргинин в България.


* Shin D. et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation according to absorption differences in three formulations of ibuprofen. Drug Design, Development and Therapy 2017: 11 135-141

Оклис

Оклис

400 mg

Оклис е ефективно обезболяващо средство с бързо действие за краткосрочно симптоматично лечение на остра болка

Виж повече

Оклис Форте

Оклис Форте

600 mg

Оклис Форте е ефективно обезболяващо средство с бързо действие за краткосрочно симптоматично лечение на остра болка

Виж повече