Зарежда се

OKLYS®

Лекарствена безопасност


Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински лица

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени съгласно изискванията на ЗЛПХМ да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.


Свалете формуляра за нежелани лекарствени реакции тук


За немедицински лица

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица. Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствен ...

Вижте повече