Зарежда се

OKLYS®

Лекарствена безопасност

Формуляри за съобщаване на нежелани лекарствени реакции


Указания за съобщаване на нежелана лекарствена реакция:

Нежелана лекарствена реакция е всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт. Съпровождащата листовка, съдържа важна информация за безопасност, с която е необходимо потребителят да се запознае преди употреба. Разделът "Нежелани лекарствени реакции" съдържа описание на вече наблюдавани такива и съвет какво да се предприеме, ако същите възникнат.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Личните данни на съобщителя/пациента са защитени и се третират в съответствие с Делегиран регламент за защита на личните данни.

За докладване на възникнало нежелано събитие, свързано с лекарствен продукт, чиито притежател на разрешително за употреба е БестаМед ЕООД, моля свържете се с нас чрез:

  • Попълване и изпращане на съответната форма за съобщаване на нежелани лекарствени реакции
  • Телефон за връзка: +359 2 442 62 62
  • И-мейл: safety@bestamed.com
За немедицински лица

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица. Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствен ...

Вижте повече

За медицински лица

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински лица. Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени съгласно изискванията на ЗЛПХМ да съобщават на Изпълнителната агенция ...

Вижте повече